Orden Leopold II

Association of the Order of the Crown and the Order of Leopold II 

uw aandacht graag:info mail naar info@socol.be
klik hier en u bekomt onze planning voor 2024
Ik zou graag nog eens Uw aandacht willen vestigen op onze volgende activiteiten: o.a.,
19 juli 2024 : Standbeeld Leopold II, gevolgd maaltijd CPA;
21 juli 2024: Maaltijd CPA;
19 september 2024: bezoek GENT;
2025 : Bezoek Coburg, ...
Onze AVG
voor info
zie agenda en/of mail :

afbeelding orden

 

De "Vereniging van de Kroonorde en van de Orde van Leopold II" (afgekort SOCOL II), heeft tot doel
de titularissen van de Kroonorde en van de Orde van Leopold II bij elkaar te brengen om:
(1) bij te dragen tot de uitstraling en de geloofwaardigheid van de twee vernoemde nationale orden;
(2) de burgerzin en de vaderlandsliefde van onze medeburgers aan te moedigen;
(3) de banden van solidariteit tussen zijn leden te verstevigen;
(4) de materiële, morele en culturele belangen van de leden en hun familie te behartigen.
Om bij te dragen tot haar sociale doelstelling, organiseert de Vereniging elke gebeurtenis die ze daartoe nuttig acht.
Ze onthoudt zich van elke politieke, religieuze, filosofische of taalkundige inmenging.
Nationale Orden: hiërarchische orde + meer uitleg

lgsoco

choose your language

Français   Deutsch